ISPS KOD KAPSAMI HK

Tarih: 20.07.2004 Konu: ISPS Kod Kapsamı Hk. İLGİ: a) Odamızın 07.07.2004 tarih ve 2696 sayılı yazısı. b) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 16.07.2004 tarih ve 4655 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, Odamızın Denizcilik Müsteşarlığı’na hitaben yazdığı ilgi (a) yazısı ile; ISPS Kod kapsamı içinde, 500 GT ve üzeri uluslararası sefer yolcu ve yük gemileri ile hareketli mobil sondaj üniteleri bulunmasına rağmen, özellikle AB limanlarına 500 GT ve üzeri uluslararası sefer yapan Römorkörlere de uygulanıp uygulanmayacağı hususu sorulmuş olup, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması’ndan alınan ilgi (b) cevabi yazıda; ISPS Kod içerisinde römorkörlere ilişkin olarak kapsam içi veya kapsam dışı gibi açık bir ibare bulunmamakla birlikte, uluslararası sefer yapan 500 GT ve üzeri römorkörlerin ISPS Kod kapsamında olacağının değerlendirildiği bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EK: İlgi (b) Yazı (1 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - MARLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - GİSBİR - Meclis Başkan ve Vekilleri - Klas Kuruluşları - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - DTO Şubeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü SAYI : B.02.1.DNM/0.06.02.SGD-12/ ANKARA KONU : Uluslararası sefer yapan römorkörler 16.07.04 004655 İSTANBUL VE MARMARA, EGE, AKDENİZ, KARADENİZ BÖLGELERİ DENİZ TİCARET ODASI Salıpazarı/İSTANBUL İLGİ : 7 Temmuz 2004 tarih ve 2696 sayılı yazınız. İlgi yazıda, uluslar arası sefer yapan 500 GT ve üzeri römorkörlerin Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Kod) kapsamında olup olmadığı sorulmaktadır. Bilindiği gibi, ISPS Kod Bölüm A madde 3.1’de Kod’un kapsamına giren gemiler belirtilmiş olup, aşağıdaki gibidir; Uluslararası sefer yapan; 1. Yüksek hızlı yolcu tekneleri de dahil, tüm yolcu gemileri; 2. 500 GT ve üstü yüksek hızlı tekneler de dahil, tüm yük gemileri; ve 3. Mobil Deniz Sondaj Birimleri. Ayrıca, ISPS Kod Bölüm A Madde 3.3’de ise bu Kod’un kapsamı dışında kalan gemiler belirtilmiştir. Bunlar; savaş gemileri, yardımcı destek gemileri ve taraf devletlerin sahip olduğu ve sadece ticari olmayan kamu hizmetlerinde kullanılan diğer gemilerdir. Bu itibarla, ISPS Kod içerisinde römorkörlere ilişkin olarak kapsam içi veya kapsam dışı gibi açık bir ibare bulunmamakla birlikte, uluslararası sefer yapan 500 GT ve üzeri römorkörlerin ISPS Kod kapsamında olacağı değerlendirilmektedir. Bilgilerinizi rica ederim. İmza Ali KURUMAHMUT Müsteşar a. Deniz Ulaştırması Genel Müdürü ADRES: TEL: 0 312 232 38 49 Gazi Mustafa Kemal Bulvarı