• Anasayfa
  • |
  • İSTANBUL TİCARET ODASI'NDAN ÖNEMLİ DUYURU

İSTANBUL TİCARET ODASI'NDAN ÖNEMLİ DUYURU

Tüzel kişilerin Oda Organ seçimlerinde oy kullanabilmeleri için; tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkili gerçek kişi temsilcileri için İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca düzenlenmiş yetki belgesi almaları zorunludur. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'ndan bu belgenin talep edilebilmesi için şirket kaşesi ve yetkili imzalarını içeren dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yetki belgeleri, Kanunen, tüzel kişinin sadece bir temsilcisi adına düzenlenecek olup, aynı tüzel kişi için yeni belge düzenlenmesi ancak eski belgenin iadesi halinde mümkün olacaktır. Odamıza iletilen şikayetlerde, İstanbul Ticaret Odası, Siyasi Parti veya Bazı Kamu Kuruluşlarının Görevlisi olduklarını belirterek Odamız üyelerini dolaşan bazı kimselerin, Oda'nın 9 MART 2005 ÇARŞAMBA günü gerçekleştirilecek seçimlerinde oy kullanılabilmesi için firmalar adına yetki belgesi alabileceklerini belirterek, haksız menfaat sağlanmaya çalışıldığı belirtilmektedir. Yetki belgeleri; hak sahiplerinin bizzat ya da çalışanlarının başvurusu üzerine düzenlenecek belgeler olup, firmalar adına yetki belgesi temin etme yönünde İstanbul Ticaret Odası veya İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından hiç kimse görevlendirilmemiştir. Üyelerimizin, Organ Seçimlerinde mağdur olmamaları ve seçme-seçilme hakkını kaybetmemeleri açısından, bu tarz beyanlara itibar etmemeleri, Sicil Memurluğu'na bizzat ya da çalışanları vasıtasıyla başvuru yaparak, yetki belgesi almaları önemle duyurulur. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı