• Anasayfa
  • |
  • İSTANBUL-İZMIT ARASINDA ÇALIŞAN YAĞ/YAKIT VE SU TANKERLERININ YOLA ELVERIŞLILIK BELGELERI HK.

İSTANBUL-İZMIT ARASINDA ÇALIŞAN YAĞ/YAKIT VE SU TANKERLERININ YOLA ELVERIŞLILIK BELGELERI HK.

Sayın Üyemiz, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi (c) yazıda; 1. Gemilerin Teknik Niteliklerine Yönelik Uygulama Kuralları Yönergesi’nin 7. maddesindeki Yola Elverişlilik Belgesi konusundaki ilgi (a) ile yazılan ve Odamızca ilgi (b) ile duyurulan düzenlemenin gemi sayısının ve trafiğinin artmasıyla oluşan iş yoğunluğunun azaltılması, zamandan tasarruf, geminin ve taşıdığı yükün cinsibakımından denizde oluşabilecek can, mal ve çevre güvenliği bakımından oluşabilecek risklerin en aza indirgenmesi temelinde düzenli olarak tarifeli sefer yapan gemiler amaçlanarak yapıldığı, 2. Buna göre, yayımlanmış bir tarifeye göre veya sistematik dizi oluşturacak düzen veya sıklıkta, aynı iki veya daha fazla liman arasında işletilen veya arada başka limanlara uğramaksızın aynı limana veya aynı limandan bir dizi sefer yapan gemilerin düzenli sefer kapsamında olduğu, İstanbul-İzmit Körfezi iskeleleri arasında yukarıda belirtilen düzenli sefer tanımına uygun şekilde sefer yapan yağ, yakıt ve su tankerlerine 30 gün süreli Yola Elverişlilik Belgesi düzenlenebileceği, Düzenli sefer yapmayan İstanbul-İzmit Körfezi Merkez İskeleleri arasında çalışan yağ, yakıt ve su tankerlerinYola Elverişlilik Belgelerini her seferinde yapmaya devam edeceği, 3. Bunun yanısıra, Limanlarımızda iş yükünün azaltılması amacı ile “e-hizmetler” verilebilmesi için, Yola Elverişlilik Belgesi (YEB) formlarının, 30.10.2005 tarih ve 25982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemi Acenteleri Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında yetki belgesi alan acenteler tarafından bilgisayarda talep edilmesini teminen, Denizcilik Müsteşarlığı’nca acentelerin kullanacağı bir YEB Programı hazırlanarak kullanıcı kodları ve şifreleri de dağıtılmak üzere Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine gönderildiği uygulamanın 3 Mayıs 2007 tarihinden itibaren tüm Liman Başkanlıklarında başlatıldığı, 4. Bu çerçevede, belirtilen koşullara uymayan ve her seferinde Yola Elverişlilik Belgesi alması zorunlu gemilerin yetkili acentelerinin elektronik Yola Elverişlilik Belgesi uygulaması kapsamında taleplerini Denizcilik Müsteşarlığı’na iletebileceği ve Liman Başkanlıklarınca bahse konu gemilere elektronik ortamda gecikmeye mahal vermeden Yola Elverişlilik Belgesi düzenlenebileceği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Gemi Yakıt İkmalciler Derneği -DTO Meslek Komite Başkanları - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - İlgili Su Tankerleri Donatanları - İlgili Acenteler