• Anasayfa
  • |
  • ISWG-GHG 10 Toplantısı Hakkındaki ICS Raporu

ISWG-GHG 10 Toplantısı Hakkındaki ICS Raporu

Sayın Üyemiz,         

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 24.11.2021 tarihli yazı ile Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlararası Çalışma Grubu 10’uncu Oturumu hakkındaki özet rapor Odamıza iletilmiştir.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi bünyesindeki (Marine Environment Protection Committee-MEPC) Gemilerden Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlararası Çalışma Grubu’nun 10’uncu Oturumu’nun (Intersessional Working Group on the Reduction of GHG Emissions-ISWG GHG 10) 18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında Norveç’in oturum başkanlığında çevrim içi olarak gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Bahse konu çalışma grubu toplantısına ait özet raporun, ICS Sekretaryası tarafından toplantı içeriği dahilinde hazırlandığı bildirilmektedir. Toplantıda gündeme gelen önemli konular hakkındaki özet rapor ve Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1257_3195_3195_1257.pdf