• Anasayfa
  • |
  • İZDENİZ 1 Adet Arabalı Feribot Kiralama İşi

İZDENİZ 1 Adet Arabalı Feribot Kiralama İşi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdeniz AŞ. tarafından Odamıza gönderilen 25.10.2021 tarihli, Ek'te sunulan yazıda özetle;

İzmir İl sınırları içinde kullanılmak üzere, Türk Deniz Mevzuatına göre "Denize Elverişlilik Belgesi'ne haiz (teslim tarihinde) ve Ek'te belirtilen teknik şartnameye uygun 1 (Adet) Arabalı Feribotun 01.01.2022 - 14.09.2023 tarihleri arasında (toplam 622 takvim günü) çıplak olarak kiralanacağı,

Bu kiralama periyodunda, "Kiraya Veren"in gemiyi İzmir liman sınırları içerisinde "Kiracıya" teslim edeceği, teslim sürecinden itibaren "Kiracı"ya (personeline) gemiye intibak ve gemi kullanma eğitimlerinin "Kiraya Veren" tarafından yeterli gemi donatım personeli (gemi kaptanı en az 2 ay, gemi başmakinisti en az üç ay süre) ile verileceği, bu eğitim süresinin "Kiracı" ve "Kiraya Veren" arasında ortak mutabakat ile kısaltılabileceği, "Kiracı"nın eğitim sürecinde görev alacak "Kiraya Veren" personeline barınma, iaşe, yol ve diğer konularda herhangi bir ücret ödemeyeceği, ilgili personelin tüm haklarıyla "Kiraya Verenin" sorumluluğu altında olacağı belirtilerek,

Ek'te sunulan Teknik Şartnameye uygun satın alma tekliflerinin, en geç 01.11.2021 Pazartesi günü saat 14:00'a kadar "Yaklaşık Bedel Teklif İsteme Formu"nda iletişim bilgileri yer alan İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Tic. A.Ş. Satınalma Birimine bildirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1121_2871_izdeniz_1_adet_arabal_feribot_kiralama_i_i.pdf