• Anasayfa
  • |
  • Karadeniz Tahıl Girişimi Ticaret Gemileri Prosedürleri

Karadeniz Tahıl Girişimi Ticaret Gemileri Prosedürleri

Sayın Üyelerimiz,

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping -ICS) tarafından Odamıza gönderilen 9 Ağustos 2022 tarihli ve MC(22)87 sayılı detayları ekte sunulan yazıda;

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Hukuk ve Dış İlişkiler Direktörü Frederick KENNEY ve Müşterek Koordinasyon Merkezi Birleşmiş Milletler Geçici Koordinatörü tarafından "Karadeniz Tahıl Girişimi"ne ilişkin açıklama mektubuna ve Müşterek Koordinasyon Merkezi Ticaret Gemileri için Prosedürlere yer verilmektedir.

Bahse konu Ticaret Gemileri Prosedürleri, Karadeniz Tahıl Koridoruna ilişkin genel talimatları, denetim sahalarını, koridora giriş ve çıkış alanlarını, giden-gelen ve transit geçiş yapacak gemilere yönelik planlama ile varış öncesi işlemleri, haberleşme, denetim öncesi hazırlık ile doldurulacak formları içermektedir.

Yazıda ayrıca, konuya ilişkin sorular için (admin@jcc-secretariat.org ) e-posta adresi üzerinden iletişime geçilebileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

573_2581_karadeniz_tah_l_giri_imi_ticaret_gemileri_prosed_rleri.pdf