KAT ARŞILIĞI ARSALAR

09 Ağustos 2004 Kat Arşılığı Arsalar İlgi: T.O.B.B.’nin 30.07.2004 tarih ve 28631 sayılı yazısı. İlgi yazı ile Oda’mıza iletilen, T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın, İstanbul/Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Hazine adına kayıtlı taşınmazmal üzerinde kat karşılığı inşaat yaptırılmasına ilişkin ihale hakkındaki Bröşür ve Yazı Ek’te sunulmuştur. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekterer EK: Broşür ve Yazı DAĞITIM : Gereği : Bilgi: -Tüm Üyelerimiz (Web) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı -Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Denizcilik Sektör Kurulu Başkanı -DTO Meclis Başkan ve Vekilleri -DTO Yön.Kur.Bşk ve Üyeleri