• Anasayfa
  • |
  • Kayıt Ücretlerinin Güncellenmesi Hk.

Kayıt Ücretlerinin Güncellenmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 5'nci maddesi "Kayıt ücreti ile yıllık aidat miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz." ve 12'nci maddesi "Yeni kurulan sermaye şirketleri için belirlenecek kayıt ücreti, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yüzde on beşinden fazla olamaz." hükmünü amirdir.

06.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 2022 yılı Aidat ve Ücret Tarifesinde yer alan 4-A, 5-A ve 6-A derece kayıt ücreti tutarları ile Y Derece için belirlenmiş olan kayıt ücreti, 01.07.2022 tarihinde sonra uygulanan yeni asgari ücret brüt tutarı olan 6.471,00 TL’nin % 10’luk sınırın altında kalmış olması nedeniyle Oda Meclisinin 04.08.2022 tarih ve 4 sayılı Kararı ile 4-A Derece 700,00.-TL, 5-A Derece 675,00.-TL, 6-A Derece kayıt ücreti ile Y Derece (Yeni Kurulan Sermaye Şirketleri) kayıt ücreti 650,00.-TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

565_2559_kay_t_cretlerinin_g_ncellenmesi_hk.pdf