• Anasayfa
  • |
  • Kirli Balast ve Sintine Tahliyesinin Önlenmesi Hk.

Kirli Balast ve Sintine Tahliyesinin Önlenmesi Hk.

İlgi:  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’nın 1650 sayılı ve 11.10.2019 tarihli yazısı.

 

Sayın Üyemiz,

            Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen ilgi yazıda;

            Kocaeli Valiliği Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Kocaeli liman idari sahaları konulu teftiş raporunda, İzmit Körfezi’nde gemilerden kaynaklanan kirli balast suyu ve sintine tahliyeleri sebebiyle çevre kirliliklerinin tespit edildiği belirtilmiştir.

            İzmit Körfezi’nde gemilerden kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesi maksadıyla gerekli tedbirlerin hassasiyetle ve ivedilikle alınması, aksi takdirde ilgili mevzuatlar uyarınca işlemlerin uygulanacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Saygılarımla,                     

 

İsmet SALİHOĞLU               

Genel Sekreter                  

Ek: İlgi yazı (1 syf.)

708_3672_3672_708.pdf