• Anasayfa
  • |
  • KONTEYNER TAŞIYAN ARAÇLARDA STANDART KILITLEME EKIPMANININ BULUNMAMASI HK.

KONTEYNER TAŞIYAN ARAÇLARDA STANDART KILITLEME EKIPMANININ BULUNMAMASI HK.

Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen TOBB’a gönderdiği ilgi yazıda ; 1. Merkezden yapılan denetimlerde, konteyner taşıyan araçlarda standart kilitleme ekipmanlarının bulunmadığı, bulunanların kullanılmadığı veya bunun yerine demir çubuk gibi cisimlerle konteynerin sabitlenmeye çalışıldığının tespit edildiği, 2. Kilit bulundurmayan araçların aşırı hız, ani fren ve manevraları sırasında konteynerlerin araç üzerinden kayma ve savrulma suretiyle karayoluna düşmesi sonucunda diğer yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğini büyük ölçüde tehlikeye düşürdüğü, karayolunda trafik akışını kesintiye uğrattığı, 3. Bu sebeple, konteyner taşımacılığı yapan araçlardan belirtilen standartları taşımayanların sınır kapılarından ve limanlardan Türkiye’ye girişleri ile limanlardan konteyner alan araçların gümrük bölgesinden bu şekilde çıkışlarına gerekli şartlar sağlanıncaya kadar izin verilmeyeceği, 4. Karayollarında yapılan denetimlerde kilit sistemi bulunmayan, kullanılmayan veya standart dışı kilit sistemi olan araçların tespiti halinde, hangi gümrük sahasından giriş yaptığı öğrenilerek cezai müeyyide uygulanacağı, ifade edilerek konunun üyelerimize duyurulması istenmektedir. İlgi yazı Ek’te yer almakta olup, yapılacak denetimlerde kilit sistemi bulunmayan, kullanılmayan veya standart dışı kilit sistemi olan konteyner taşıyan araçların tespiti halinde cezai müeyyide uygulanacağından gerekli önlemlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EK : İlgi yazı (4 sayfa) Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - Yk Bşk.ve Üyeleri - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - YK Yedek Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - MK Başkanları - VDAD - GESAD - GİSBİR Derneği Birliği - İMEAK DTO Şubeler ve Temsilcilikler