• Anasayfa
  • |
  • LLOYD’S REGISTER KLAS KURULUŞU’NUN İSIM DEĞIŞIKLIĞ

LLOYD’S REGISTER KLAS KURULUŞU’NUN İSIM DEĞIŞIKLIĞ

İlgi (a): T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 17.09.2003 tarih ve 06059 sayılı yazısı (b): Lloyd’s Register Klas Kuruluşu’nun 02.09.2003 tarih ve PS-160/GEW/mt2370 sayılı yazısı İlgi yazı ile, Lloyd’s Register of Shipping’in T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı adına sörvey yapma ve sertifikalandırma düzenleme konusunda yetkilendirilmiş olduğu, anılan kuruluşun sadece denizcilik alanında değil, demiryolu ve karayolu taşımalarında da rol alması ve verdiği hizmetleri çeşitlendirmesi sebebiyle “Lloyd’s Register of Shipping” olarak tescil edilmiş olan adının “Lloyd’s Register” olarak değiştirme kararını aldıkları belirtilmektedir. Ayrıca, Lloyd’s Register yapılanma programı içerisinde ikinci aşamayı da gerçekleştirmekte olduğu ve temsilci kuruluş uygulanmasına geçildiği , bu uygulama kapsamına, Kuzey Amerika Lloyd’s Register’ı, Merkez ve Güney Amerika Lloyd’s Register’ı ile EMEA (Avrupa, Orta Doğu, ve Afrika’yı kapsar) Lloyd’s Register’ının da girdiği, tüm temsilci kuruluşların sigorta bağlamında da Register sigorta uygulamasına tabi oldukları da keza aynı yazıda ifade edilmektedir. Bilgilerinizi rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK - Lloyd’s Register Klas Kuruluşu’nun Yazısı (3 Sayfa)