• Anasayfa
  • |
  • MARMARAY PROJESI DENIZ ÇALIŞMALARI

MARMARAY PROJESI DENIZ ÇALIŞMALARI

Sayın Üyemiz ,İlgi yazı ile;MARMARAY Projesi’nin deniz çalışmalarının 37 fazdan oluştuğundan bahisle, çalışmalar esnasında gemilerin geçiş yapacağı alanların büyük ölçüde daralacağı ve bu daralan alanlardan gemi geçişlerinin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla, gerekli görülen hallerde İstanbul Boğazı’ndan yapılacak gemi geçiş trafiğinin tek yönlü (kuzey-güney veya güney-kuzey) olarak uygulanabileceğinin bildirildiği,Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda ise, söz konusu Proje kapsamında İstanbul Boğazı’na yerleştirilecek olan 5 ve 6 no.lu tüplerin hattı üzerinde bulunan batığın çıkartılma işlemine 31.07.2005 tarihinde saat 12:00 itibariyle başlandığı ve 05.08.2005 tarihine kadar batığın çıkartılmasının planlandığı, ayrıca çıkarma işlemi tamamlanır tamamlanmaz ikinci faz çalışmalarına başlanacağının ifade edildiği,Batık çıkarma operasyonunda trafik koridorunun daralması nedeniyle, 31 Temmuz 2005 tarihi saat 12:00 itibariyle gün içinde değişmeli olarak tek yönlü trafik uygulamasına geçilmiş olduğu ve 5 inci faz çalışmalarının planlanan bitiş tarihi olan 15.11.2005 tarihine kadar bu uygulamaya devam edileceği bildirilmektedir.Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIMBİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Meclis Başkan ve Vekilleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - S.S. Gemi Arm. Motorlu Taş. Koop .- Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meslek Komiteleri Başkanları - MARLİM- GİSBİR - GESAD- Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Rumeli Feneri Balıkçılık Kooperatifi - S.S. İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim Paz. Mot. Taş. Koop. - S.S. İstanbul Batı YakasıKum Üretim Paz. Mot. Taş. Koop. - S/S Turizm Ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi - S.S. Avrasya Deniz Ve Turizm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi