• Anasayfa
  • |
  • Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Bilgilendirme Semineri

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 10.01.2022 tarih ve 299 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

11 Ocak 2022 Salı günü saat 14.00'te, KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Bilgilendirme Semineri'nin internet üzerinden gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, seminere ilişkin davetin ekte sunulduğu belirtilmektedir.

KOSGEB ve TOBB iş birliğinde gerçekleştirilecek olan söz konusu seminerde; 2021 yılında Covid-19 salgınından etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) yönelik olarak KOSGEB tarafından başlatılan ve 2022 yılında da bazı değişiklerle başvuruya açılan "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi"nin anlatılacağı bildirilerek, seminer hitamında katılımcıların sorularının cevaplandırılacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

36_173_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_10012022_tarihli_yaz_ve_eki.pdf