• Anasayfa
  • |
  • MILLI EMLÂK GENEL TEBLIĞI (SIRA NO: 319) HK.

MILLI EMLÂK GENEL TEBLIĞI (SIRA NO: 319) HK.

Maliye Bakanlığı’nca Milli Emlâk Genel Tebliği, 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ’de ; irtifak hakkı ve kullanma izinlerinde alınacak hâsılat paylarına ilişkin açıklamalar yer almakta olup, Milli Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 319) Ek’te yer almaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Ek : Milli Emlâk Genel Tebliği (2 sayfa) DAĞITIM: Bilgi: - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfası) -Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği -Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S.S Gemi Armatörleri Motorlu Taş.Koop. - DTO Meslek Komiteleri Bşk. - DTO Şubeleri - GİSBİR Derneği - GESAD - VDAD