MÜŞTERI MEMNUNIYETI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi (b) yazı ile; Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan TS EN ISO 9001 – 2000 Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki Müşteri Memnuniyet Prosesinin tamamlanması ve özellikle seyir yardımcılarının daha etkin denetlenebilmesi için, olumsuzlukların/memnuniyetlerin süratle Kuruluşları tarafından bilinmesine ihtiyaç hasıl olduğu, TSE EN ISO 9001-2000 kapsamındaki prosesleri açısından, Odamıza kayıtlı üyelerimize daha etkin hizmet verebilmek amacıyla Odamız görüşlerinin önemine binaen, ilgi (a) yazı ekinde gönderilen Müşteri Değerlendirme Formunda (*) işareti olan yerlerde revize yapılarak ekte de bir örneği gönderilen şekliyle sunulmuş olduğu belirtilerek, üyelerimiz tarafından doldurularak, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Seyir Yardımcıları Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesi veya fakslanması istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: İlgi (b) yazı eki (1 sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU DTO Konsey Başkanı - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Arm. Ve Motorlu Taş. Koop. - Sn. Eşref CERRAHOĞLU Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Danışmanlar - DTO Meslek Komiteleri Başkanları