NÖBETÇI UZMAN UYGULAMASI

Sayın Üyemiz, Gereği Odamız Üyesi gemi sahibi bir firmaya Odamıza bilgi olarak gönderilen ilgi yazıda, Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün, sektörümüzde herhangi bir aksaklığa veya mağduriyete sebebiyet verilmemesi için, yetki sahası içerisinde vuku bulan acil olaylar ile, “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü” Madde 5 gereği yürütülen sörvey hizmetlerinin, mesai saatleri dışında hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de İstanbul Bölge Müdürlüğü GSK Uzmanlarınca sağlanmakta olduğu, ilgili nöbetçi uzmanların listesi ve kontak detaylarının İstanbul Liman Başkanlığı’nda bulunduğu bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - YK Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - RODER - UND - Koster Armatörleri Derneği - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği