• Anasayfa
  • |
  • OECD ÇOK ULUSLU ŞIRKETLER REHBERI HK

OECD ÇOK ULUSLU ŞIRKETLER REHBERI HK

27.02.2004 OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi Hk. İlgi : T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından alınan 15.07.2004 tarih ve 3210 sayılı yazı. “OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi” konulu İlgi yazıda aşağıdaki bilgiler verilmektedir : 27 Haziran 2000 tarihinde Paris’te gerçekleştirilen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı neticesinde Çok Uluslu Şirketler Rehberi (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) kabul edilmiştir. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberinde kurumsal faaliyetlerinin sosyal sorumluluk çerçevesinde yürütülmesini sağlamak için çok uluslu kuruluşlara yapılan tavsiyeler yer almaktadır. Rehbere uymayı 30 OECD üyesi ülke ile Ajantin, Brezilya, Şili, Estonya, Litvanya, Slovenya, İsrail ve Letonya kabul etmiştir. Rehberdeki tavsiyelerin esasen Rehbere uyan ülkelerde bulunan kuruluşlara yönelik olmakla beraber, işletmelerin dünya çapındaki faaliyetlerine de uygulandığı belirtilmektedir. Rehber şu bölümlerden oluşmaktadır: önsöz, kavramlar ve esaslar, genel politikalar, bilgilerin kamu oyuna açıklanması, istihdam ve endüstri ilişkileri, çevre, rüşvetle mücadele, tüketici hakları, bilim ve teknoloji, rekabet ve vergilendirme. Diğer taraftan Rehberde yer alan tavsiyeler çok uluslu şirketlere yönelik olsa da, Hükümetlerin, Ulusal Temas Noktaları (National Contact Points) aracılığıyla Rehberin uygulanması, soruların cevaplandırılması ve ortaya çıkacak sorunların çözümü açısından sorumlu kılındığı ifade edilmektedir. Ülkemizde, Ulusal Temas Noktası olarak Hazine Müsteşarlığı – Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü belirlenmiştir. Ülkemizin Ulusal Temas Noktası tarafından hazırlanan http://www.hazine.gov.tr adresinde ülkemizde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin toplumsal sorumluluklarını teşvik edici mahiyetteki OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberinin tanıtımı yapılmaktadır. Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER DAĞITIM Genel Sekreter - Tüm Armatörlük Kuruluşları (WEB Sayfasında) - Türk Armatörler Birliği - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği