• Anasayfa
  • |
  • Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Hk.

Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Hk.

"6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 3413)" 07.01.2021 tarih ve 31357 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelik kapsamında;

- Tarım ve Orman Bakanlığınca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerden,

- 19/4/2018 tarihli ve 7139 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/4/2018 tarihi itibari ile üzerinde yerleşim yeri bulunan alanlardan,

- Yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan,

sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanların Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tesciline ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Söz konusu Yönetmelikte orman sınırları dışına çıkarılmayacak alan olarak;

12.03.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında sınırları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları sınırlan içerisinde kalan ormanlık alanlar olarak belirlenmiştir.

"6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Karar Sayısı: 3413)" tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümünde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

20_92_orman_s_n_rlar_d_na_karma_i_lemlerine_ili_kin_y_netmelik_hk.pdf