• Anasayfa
  • |
  • ÖTV'siz Yakıt Uygulamaları

ÖTV'siz Yakıt Uygulamaları

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan 22.04.2021 tarih ve 25218 sayılı yazı ile Bakanlıklarınca, 28.02.2020 tarihinde ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ve ÖTV'siz yakıt uygulamaları çerçevesinde ÖTV'siz Yakıt Liman Uygulama Talimatı ve eki Tekne Takip Modülü Uygulama Talimatının yayımlandığı, ÖTV'siz Yakıt Bilgi Sistemi (ÖTVBS) sayesinde başta yakıt alım defteri düzenlenmesi olmak üzere birçok işlemin tüm liman başkanlıklarında yapılarak uygulamanın kontrol ve takibinin sağlanabildiği, ancak liman başkanlıklarında uygulamanın daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, tüm işlemlerin yerinde yapılabilmesinin temini amacıyla anılan talimatlarda değişiklik yapılması gerektiği ve bu kapsamda;

- ÖTV'siz Yakıt Liman Başkanlığı Uygulama Talimatının 6'ncı maddesine "Liman Başkanlığında" ibaresinden sonra gelmek üzere "Liman Başkanı veya Liman Başkan Yardımcısı başkanlığında konusunda uzman en az iki personel ile" ibaresinin eklendiği,

- Aynı talimatın 21'inci maddesine ilk cümlesinden sonra gelmek üzere "Kira vizesi ile ilgili işlemler defterin düzenlendiği liman başkanlığı dışında başka bir liman başkanlığınca yapılması durumunda, başvuruyu alan liman başkanlığı defterin düzenlendiği liman başkanlığına resmi yazı ile (defterin ilgili bölümünün görüntüsü ile noter onaylı sözleşme örneği veya sözleşme iptali yazı ekleri ile) bilgi verecektir. Defteri düzenleyen liman başkanlığınca ÖTVBS üzerinde kira vizesi ile ilgili işlemler yapıldıktan sonra başvuruyu alan liman başkanlığı YAD'ın ilgili sayfasını "... Liman Başkanlığının ... tarihli ÖTVBS kaydı görülmüştür." ibaresini yazarak onaylayacaktır." İfadesinin eklendiği,

- Tekne Takip Modülü Uygulama Talimatının 12'nci maddesi "Son üç yıl içinde yakıt alım defteri düzenletmemiş donatanlar mevcut tekne takip cihazlarını idarenin belirlediği tarihe kadar söktürerek sağlam ve çalışır şekilde yetkili servislere teslim edecek olup demontaj formunun bir örneğini Liman Başkanlığına ibraz edeceklerdir. Bu madde hükümlerinin yerine getirmeyenlere ilgili Liman Başkanlığınca SABİS üzerinden "Bilgi Verme /Liman Başkanlığına Bilgi Verilmesi" blokesi koyularak takibi yapılacaktır." şeklinde değiştirildiği bildirilmektedir.

Konu yazı ve eklerine Odamızın web sayfasından  www.denizticaretodasi.org.tr  adresinden ana sayfada "Genel" ve "Teknik" bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

444_1285__tv_siz_yak_t_uygulamalar_1285_444.pdf