• Anasayfa
  • |
  • ÖTV’SI İNDIRILMIŞ YAKIT ILE ILGILI OLARAK

ÖTV’SI İNDIRILMIŞ YAKIT ILE ILGILI OLARAK

Tarih: 29.07.2004 Konu: ÖTV’si İndirilmiş Yakıt ile ilgili olarak Sayın Üyemiz, 36 Sıra Nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği 22.07.2004 tarih ve 25530 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Genel Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Özel Tüketim Vergisi Sıfıra (0) İndirilmiş Yakıt kullanan mükelleflerin, bu tür yakıt kullandıkları her yılın ; - İlk altı aylık 1 inci dönemi için 31 Temmuz tarihine kadar, - Kalan altı aylık 2 inci dönemi için 31 Ocak tarihine kadar, Yeminli Mali Müşavirlere inceleme yaptırmaları ve YMM tarafından tanzim edilecek tasdik raporunun da yine bu tarihe kadar KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine  vermek zorunda oldukları bildirilmektedir. Söz konusu Tebliğ metninin bir örneği, Resmi Gazeteden alınmak suretiyle ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: 36 Sıra Nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (3 sayfa)GEREĞİ DAĞITIM      BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği  DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği     - Sn. Eşref CERRAHOĞLU      - MARLİM                          Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları