• Anasayfa
  • |
  • Paris MoU 2021 Yılı Performansımız

Paris MoU 2021 Yılı Performansımız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 12.01.2022 tarihli ve  E-80368960-010.07.02-1270 sayılı yazıda; 

- Ülkemizin geçtiğimiz yıl 2008 yılından itibaren bulunduğu Paris MoU Bayrak Devleti Performansı Beyaz Listesinde dokuz basamak birden yükselerek 16 ncı sırada yer aldığı,

- Ülkemizin denizcilik politikaları ve İdaremizin uygulamalarının sahadaki uygulayıcısı olan denetim uzmanlarının büyük katkıları ile Paris MoU limanlarında yapılan Liman Devleti Denetimi Kontrollerinde, geçtiğimiz 2021 yılında, gelmiş geçmiş en düşük tutulma oranına ulaşıldığı, 

- 2021 yılında Paris MoU kapsamında yapılan denetimlerde sadece 1 (bir) Türk Bayraklı geminin eksiklikleri nedeniyle tutulmuş olup bu oranın ülkemizi Paris MoU Performans Listesinde daha da yukarılara taşıyacağı,

- Bu başarının, İdare ve gemi denetim uzmanları, Yetkilendirilmiş Kuruluşlar, donatan, işleten ve gemiadamlarıyla hep birlikte aynı hedefe yürümekle sağlandığı,

ifade edilerek İdaremizce Yetkilendirilmiş Kuruluşlara, gemiadamlarına ve de katkı sağlayan tüm sektör paydaşlarımıza şükranlarını sundukları bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

47_203_paris_mou_2021_y_l_performans_m_z_eimza.pdf