• Anasayfa
  • |
  • P&I KLÜPLERI VE KLAS KURULUŞLARI LISTESI HK

P&I KLÜPLERI VE KLAS KURULUŞLARI LISTESI HK

İLGİ: T.C Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’nın 19.11.2004 Tarih ve 3256 SayılıYazısı İlgi yazı ile Odamıza iletilen ve Denizcilik Müsteşarlığınca yapılan çalışma neticesinde uygun oldukları kabul edilen P&I Klüpleri ve Klas Kuruluşlarının listesi ilgili bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, Ek’te yer almaktadır. Bilgilerinizi arz/rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER:EK-1:P&I Klüpleri ve Klas Kuruluşları Listesi DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği-Sn. Gündüz KAPTANOĞLU -S.S. Gemi Armatörleri Koop. DTO Konsey Başkanı -VDAD Sn. Eşref CERRAHOĞLU -GİSBİR Denizcilik Sektör Kurulu Başk. -Tüm DTO Şubeleri -DTO Meclis Başkan ve Vek. -Tüm Üyeler (WEB Sayfası) -DTO YK. Başk. ve Üyeleri -DTO YK. Yedek Üyeleri -Meslek Komiteleri Başkanları