“PILOT BILLERI” HK.

Sayın Üyemiz, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nden alınan “Pilot Billeri “ ile ilgili yazıda, " Pilot Billeri veya Pilot Gratuities veya Beyaz Bill" ile ilgili haberlerin basında yer alması, başta gemi acentelik mesleğini icra edenleri, gemi işletmeciliği yapanları ve en önemlisi gemi sahiplerini hedef almasından dolayı son derece olumsuz bir ortam yarattığı, Türk denizciliğinin hedef ve amaçları doğrultusunda, bu olumsuz etkinin giderilmesi amacına yönelik, 5.2.2007 günü Saat 11.00’de T.D.İ. Genel Müdürlüğü’nde, Dernekleri Yönetim Kurulu ve T.D.İ.Genel Müdürü arasında bir toplantı yapıldığı ve yapılan bu toplantıda: - Kılavuz ve römorkörcülüğün kuruluşundan günümüze kadar olan tarihi gelişimi, - Kılavuz kaptanların iyi ve kötü hava şartlarındaki çalışma koşulları, - Diğer ülkelerdeki kılavuz kaptanlarla kıyaslanması, - T.D.İ. dışında kılavuzluk hizmeti veren kılavuz kaptanların çalışma koşulları, - Çalışma hayatının kendine özgü nitelikleri, özellikleri ve kuralları, hakkında uzun uzun tartışılarak ve Dernekleri tarafından, T.D.İ. Genel Müdürlüğü’nden bu konuda; - Birlik ve bütünlük içinde uzlaşıcı, dayanışmacı ve paylaşıcı olmayı, - Kamu, Özel Sektör ve çalışanlar arasında dayanışma imkan ve kanallarının açık bulundurulması, - Adil, istikrarlı, güçlü ve gelişmeye uygun hukuk düzeni içinde gerek kılavuz kaptanları ve gerekse bu mesleği icra eden gemi acentelerini zan altında bırakmayacak tedbirlerin alınması, İstenildiği, Yapılan uzun görüşme ve fikir alış verişi sonunda: 1. Bundan böyle, "Pilot Billeri veya Pilot Gratuities veya Beyaz Bill" adı altındaki belgelerin geçersiz olduğu ve bunlarla ilgili herhangi bir ücretin ödenmemesi, 2. Bu mutabakatı teyiden bizzat T.D.İ. Genel Müdürü’nün iç genelge yayımlayarak bu olumsuzluğu yasaklayarak son vereceği, 3. Üyelerimize böyle bir talep geldiğinde durumu T.D.İ. Genel Müdürlüğü’ne iletilmek üzere derhal Derneklerine ve D.T.O.’larına bildirimde bulunulması, konularında mutabakata varıldığı, Sonuç olarak ise, çalışma hayatı bir bütündür. Bu bütünlük birbirine bağlılık, dayanışma ve paylaşımla gerçekleşir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen esaslara uyulmasını ve bundan böyle donatanlarınıza gönderilen proforma faturalarınızda “pilot bill’ lerine yer verilmemesi önemle rica olunur.” denilmektedir. Bilgilerinize arz ve rica olunur. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : Gereği : Bilgi : - Tüm Üyelere (WEB) - Yönetim Kurulu Bşk.ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - S/S Gemi Arm. Mot.Taş.Koop. - DTO Meslek Komiteleri Başk. - DTO Şubeleri - TÜRKLİM