• Anasayfa
  • |
  • Poseidon Prensipleri Yıllık Açıklama Raporu Hk.

Poseidon Prensipleri Yıllık Açıklama Raporu Hk.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen 22 Aralık 2021 tarihli Ek’te sunulan yazıda, Poseidon Prensipleri girişimi için değerlendirme kriterlerinin bir parçası olarak “Poseidon Prensipleri Yıllık Açıklama Raporu”'nun yayınlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda, Poseidon Prensipleri girişimini imzalayan 29 bankanın 23 tanesi tarafından müşterilerinden toplanan emisyon verilerini detaylandıran ve bu verilerin yanı sıra 2020 yılına ait portföy bilgilerini içeren, aynı zamanda 2020 yılı dekarbonizasyon eğrilerinin karşılaştırıldığı Açıklama Raporu’nun, kredi verme biçimleri değerlendirilen 11 finans kuruluşunun gemi finansmanı portföylerinin Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization-IMO) Sera Gazı Başlangıç Stratejisi ile uyumlu olduğunu gösterdiği ifade edilmektedir.

Poseidon Prensipleri Yıllık Açıklama Raporu, bu rapor ile ilgili bilgileri içeren ICS’in yazısı ve Türkçe tercümesi Ek’te sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1307_3371_3371_1307.pdf