RSO YETKILENDIRILMESI

İlgi yazı ile, Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.’nin 06.03.2007 tarihli yazısında “Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri San. A.Ş. ile Etkin Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan Denizcilik Müsteşarlığı arasında imzalanan Yetki Devri kapsamında Etin Özel Güvenlik Sistemleri A.Ş.’nin gemiler ve limanlarda yürütmekte olduğu tüm Tanınmış Güvenlik Kuruluşu (RSO) faaliyetlerinin sözleşme onay tarihinden itibaren Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri San. A.Ş. tarafından yürütülmesinin talep edildiği, Denizcilik Müsteşarlığı’nca yapılan inceleme neticesinde; 12.04.2007 tarihli yazısı ile gemilere ve limanlara yönelik Tanınmış Güvenlik Kuruluşu yetkisinden feragat eden Etkin Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.’nin, Denizcilik Müsteşarlığı adına gemilere ve limanlara yönelik RSO yetkisinin fesh edildiği, söz konusu faaliyetlerin Etkin Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ile Denizcilik Müsteşarlığı arasında akdedilen Yetki Devri Sözleşmesinin 7 inci maddesine uygun olarak Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.’nce yürütülmesinin 05.07.2007 tarih ve 22274 sayılı Makam Olur’u ile uygun görüldüğü, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Koster Armatörleri Derneği