• Anasayfa
  • |
  • Rusya Federasyonu Pskov Bölgesi Ziyareti Hk.

Rusya Federasyonu Pskov Bölgesi Ziyareti Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 17.01.2022 tarih ve 505 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Rusya Federasyonu Ticaret Mümessilliği'nin 13.01.2022 tarih ve 792 sayılı yazısına atfen; 24 Ocak 2022 tarihinde Rusya Federasyonu Pskov Bölgesi Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Politikası Komitesi Başkanı Andrey Miheev ile Pskov Bölgesi Özel Ekonomik Bölgesi Moglino'nun Yatırım Projeleri Başkanı Ekaterina Pıhtina'nın, Ankara'yı ziyaret edeceği belirtilmektedir.

Bahse konu ziyaret çerçevesinde, Pskov Bölgesi Tanıtım Etkinliği'nin 24 Ocak 2022 Pazartesi günü, 15.30-17.00 saatleri arasında TOBB'un Sosyal Tesisleri 2-3 No'lu salonlarında düzenleneceği ve etkinlik çerçevesinde Türkçe-Rusça simültane çeviri hizmeti sağlanacağı bildirilmektedir.

Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen Üyelerimizin ekteki katılım formunu TOBB'a e-posta (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) ile iletmeleri gerektiği belirtilmekte olup, detaylı bilgiye yazı ekinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

55_233_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_17012022_tarihli_yaz_ve_eki.pdf