• Anasayfa
  • |
  • Serdümenin Dümen Komutunu Hatalı Uygulaması Hk.

Serdümenin Dümen Komutunu Hatalı Uygulaması Hk.

        İlgi     : Tehlikeli Olayları Rapor Etme Programı (Confidential Hazardous Incident

                     Reporting Programme– CHIRP Maritime) 'nin 03/2018   tarihli ve 50 sayılı  raporu.

        Raporların isimsiz olarak değerlendirildiği ve yayımlandığı (anonymous reports), İngiltere menşeli Tehlikeli Olayları Rapor Etme Programı (Confidential Hazardous Incident Reporting Programme – CHIRP Maritime)'nın sektörün içinden ya da ilişkili tüm bireylere yönelik küresel deniz emniyetinin arttırılmasına katkı sağlamayı amaçladığı ve kendilerine gönderilen raporlardan derlediği ilgi geri bildirim bülteninde, ciddi kazalara sebep olabilecek hadiseler irdelenmektedir.

Raporda, özellikle gece saatlerinde pilotaj esnasında serdümen/mürettebatın yorgunluğa yenik düşerek hata yapma ihtimallerinin arttığı, bu gibi durumlardan kaçınılması için mürettebatın yeterli dinlenmesinin sağlanması, azami dikkat gerektiren serdümen görevlerinde, belirli aralıklarla molalar verilerek serdümenin dikkatini tazelemesinin sağlanması ve ayrıca dümen komutlarının hatayı en aza indirme ve serdümenin dikkatini çekmek için istenilen manevra yönünü el ile göstererek verilmesi gibi uygulamalara değinilmiştir. Olayın sebepleri ve önleyici tedbirlerini içeren raporun Türkçe çevirisi EK-1'de sunulmaktadır.                  

                   Bilgilerinize arz ve rica ederiz.                                               

                                                                                 Saygılarımızla

                                                                                 Murat TUNCER

EKLER:                                                                     Genel Sekreter                                                                                                                      

EK-1: İlgi yazı Türkçe çevirisi (1 sayfa)                                                     

EK-2: İlgi yazı sureti (1 sayfa)

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                         Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                                             -Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

-Türk Armatörler Birliği         

-S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.       

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

-İMEAK DTO 1,7,9,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,

 27,28,29,30,31,38,39,40,41,42,43,44 ve 47 No'lu Meslek Grupları Üyeleri          

-İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri

-Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.        

-Türk Kılavuz Kaptanları Derneği

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği       

-Gemi Sahibi Firmalar

441_2906_EK_2906.pdf