• Anasayfa
  • |
  • Seyir Yardımcıları Hizmeti

Seyir Yardımcıları Hizmeti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen 31.05.2021 tarih ve E-46127910-207.99-84868 sayılı yazıda, Kuruluşları uhdesinde bulunan Seyir Yardımcılarından teknik nedenlerle faaliyet dışı kalmış seyir yardımcılarının onarım çalışmalarının tamamlanarak faaliyeti sağlanmış olanların yazıları ekindeki tabloda sunulduğu bildirilmektedir.

Söz konusu yazı ve eki Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel" ve "Teknik" duyurular bölümlerinde de yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

556_1567_seyir_yard_mc_lar_hizmeti_eimza.pdf