• Anasayfa
  • |
  • Seyir Yardımcıları Hizmeti

Seyir Yardımcıları Hizmeti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen 07.06.2021 tarihli ve E-46127910-207.99-86310 sayılı yazıda, Kuruluşları uhdesinde bulunan Seyir Yardımcılarından teknik nedenlerle faaliyet dışı kalarak Seyir Hidroğrafi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca duyuruları yapılmış Seyir Yardımcıları bilgilerinin, yazıları ekindeki tabloda sunulduğu bildirilmektedir.

Söz konusu yazı ve eki Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel" ve "Teknik" duyurular bölümlerinde de yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

576_1610_seyir_yard_mc_lar_hizmeti_eimza.pdf 576_1610_seyir_yard_mc_lar_hizmeti_eimza.pdf