SP1 RAPORLARI HK.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın ilgi c) yazısı ile ; Genel Müdürlüklerince Odamızdan, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’nün Türk Boğazları’nda Rapor Sistemi (TÜBRAP) başlıklı 6.maddesinin ilk paragrafında geçen, Seyir Planı I (SP 1) raporlarının, Gemi Acenteleri Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi almamış acenteler tarafından verilmesi durumunda, söz konusu SP1 raporlarının GTH merkezleri tarafından işleme alınmayacağı ve gemilerin trafik organizasyonunun yapılmayacağı yönünde sektörün bilgilendirilmesi, istenmiş olup, ilgi b) yazımız ile denizcilik sektörümüze sirküle edilmişti. Bugün itibariyle, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan şifahi bilgiye göre, yazılarının Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Uygulama Talimatı gereği olduğu öğrenilmiş olup, bu itibarla, herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde tüm üyelerimize tekraren duyurulmasında yarar görülmüştür. İlgi a) sirkülerimiz yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - Meslek Komite Başkanları - VDAD - İlgili acenteler