SP1 RAPORLARI HK.

İlgi a) yazı ile ; 1. Denizcilik Müsteşarlığı’nca, 31.10.2005 tarih ve 5982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemi Acenteleri Hakkındaki Yönetmelik gereğince yetkilendirilmiş gemi acentelerine ait bilgileri www.denizcilik.gov.tr adresinde online işlemler bölümünde gemi acentesi yetki belgesi sorgulama başlığı altında yayımlanarak ilgili kurumlara bildirildiği, 2. Müsteşarlıktan gemi acenteliği yetki belgesi almamış şirketlerin bu kapsamda işlem yapmalarına izin verilmemesi, söz konusu Yönetmeliğe aykırı hizmet sunanların tespit edilmesi halinde Denizcilik Müsteşarlığı’nın bilgilendirilmesi yönündeki ilgi b) yazısı gereği, Genel Müdürlüklerince, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’nün Türk Boğazları’nda Rapor Sistemi (TÜBRAP) başlıklı 6.maddesinin ilk paragrafında geçen, Seyir Planı I (SP 1) raporlarının, Gemi Acenteleri Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi almamış acenteler tarafından verilmesi durumunda, söz konusu SP1 raporlarının GTH merkezleri tarafından işleme alınmayacağı ve gemilerin trafik organizasyonunun yapılmayacağı yönünde sektörün bilgilendirilmesi, istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - Meslek Komite Başkanları - VDAD - İlgili acenteler