SP1 RAPORLARI HK.

1. İlgi a) yazımız ile ; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, Genel Müdürlüklerince, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’nün Türk Boğazları’nda Rapor Sistemi (TÜBRAP) başlıklı 6.maddesinin ilk paragrafında geçen, Seyir Planı I (SP 1) raporlarının, Gemi Acenteleri Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi almamış acenteler tarafından verilmesi durumunda, söz konusu SP1 raporlarının GTH merkezleri tarafından işleme alınmayacağı ve gemilerin trafik organizasyonunun yapılmayacağı yönünde denizcilik sektörümüz bilgilendirilmişti. 2. Yapılan bilgilendirme üyelerimiz arasında bir takım tereddütlere neden olduğundan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile görüşülmüş olup, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre ; Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü madde 6 gereğince, Türk Boğazları’ndan geçen gemilerin gemi kaptanları, donatanları veya Denizcilik Müsteşarlığı’ndan yetki belgesi almış gemi acenteleri tarafından verilen Seyir Planı I (SP 1) raporlarının kabul edileceği, Gemi Acenteleri Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi almamış acenteler tarafından verilmesi durumunda, söz konusu SP1 raporlarının GTH merkezleri tarafından işleme alınmayacağı belirtilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. Gereği : Bilgi : - Tüm Üyeler (Web) - YK Bşk ve Üyeler - Türk Armatörler Birliği - YK Yedek Üyeler - S/S Gemi Arm.Mot.Taş.Koop. - Meslek Komite Başkanları - VDAD - İlgili acenteler