STCW SERTIFIKALARI HK.

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Türk bayraklı gemilerde çalışan ve süresi bitecek olan STCW Sertifikalarına sahip gemiadamlarını 13.03.2006 tarih ve 2952 Sayılı Makam Olur’u gereği , gemilerde değerlendirme sınavına tabi tutan uzakyol kaptanı ve kaptan yeterliliğine sahip gemi kaptanlarının, süresi biten STCW Sertifikalarının yenilenmesine yönelik 26.07.2007 tarih ve 24433 sayılı Makam Olur’u gönderilmiştir. Bu Olur’a göre; 1- Son beş yıl içinde bir yıl deniz ticareti bulunan ve İlgi Olur’un (1) nolu paragrafında geçen değerlendirme sınavını yapan kaptan veya uzakyol kaptanı yeterliğine sahip gemi kaptanlarının, süresi dolan STCW Sertifikalarının, değerlendirme sınavına katılmaksızın doğrudan yenilenmesi, 2- Beş yıl içinde bir yıl hizmeti olmayanların ise, İdaremizce yetkilendirilmiş ve Bağımsız Denetleme Kurulu veya Denizcilik Eğitimi Denetleme Kurulunun denetiminden geçerek olumlu rapor almış olan, eğitim kurum/kuruluşları tarafından yapılan ve liman başkanlığımız ve/veya bölge müdürlüğümüz temsilcisinin de bulunduğu, kurs bitirme sınavlarına katılmaları, bu sınavların Gemiadamları Yönetmeliğinde öngörülen değerlendirme sınavı olarak kabul edilmesi, sözkonusu sınavlarda başarısız olunması halinde, anılan STCW Sertifikaları için öngörülen eğitimin yeniden alınması, hususları belirtilmektedir. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Makam Olur’u (1 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - DTO Meslek Komiteleri Başkanları - S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. - Meclis Üyeleri - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - İMEAK DTO Şubeleri - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği