• Anasayfa
  • |
  • SUALTI SPORLARI, CANKURTARMA, SUKAYAĞI VE PALETLI

SUALTI SPORLARI, CANKURTARMA, SUKAYAĞI VE PALETLI

27.02.2005 Tarih ve 25740 Sayılı Resmi Gazete’de ayımlanan “Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile , 2/7/2003 tarihli ve 25156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "8) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl veya daha fazla ağır hapis cezasıyla mahkum edilmemiş olmak," Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter DAĞITIM : BİLGİ : -Türk Armatörler Birliği -YK. Başkan ve Üyeleri -VDAD -7198 Nolu Meslek Komitesi Başkanı -Tüm DTO Şubeleri -Tüm Üyeler (WEB Aktarım)