• Anasayfa
  • |
  • Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yatırım-Düşük Kükürtlü Yakıtlara Geçiş Hk.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yatırım-Düşük Kükürtlü Yakıtlara Geçiş Hk.

İlgi:  ICS’nin 24.10.2019 tarihli ve ICS(19)23 sayılı e-posta mesajı.

 

Sayın Üyemiz,

           

            Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından Odamıza

gönderilen ilgi yazıda;          

            “Küresel Denizcilik: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yatırım”  genel teması ile “tek konulu” çevre broşürlerinin ilk serisi olan “Düşük Kükürtlü Yakıtlara Geçiş” başlıklı ICS çevre broşürüne ait son versiyonun yayınlandığı, bu çalışmayı tamamlayacak kısa bir animasyon videosunun hazırlanacağı belirtilmiştir.

            Ek’te bulunan broşür, çevresel ve sürdürülebilir kalkınma için yatırım, düşük kükürtlü yakıtlara geçiş, sağlık ve çevre açısından sağlanacak faydalar, küresel kükürt üst limiti uygulamasına uyumluluk seçeneklerinin değerlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklıkların güçlendirilmesi başlıklarını içermektedir.

 

            Gereğini bilgilerinize arz/rica ederim.  

 

Saygılarımla,                      

 

İsmet SALİHOĞLU                

Genel Sekreter                   

735_3754_3754_735.pdf