• Anasayfa
  • |
  • SÜVEYÞ KANALÝNDA KULLANÝLACAK PALAMAR BOTLARÝ

SÜVEYÞ KANALÝNDA KULLANÝLACAK PALAMAR BOTLARÝ

Sayyn Üyemiz,           Uluslarasy Deniz Ticaret Odasy (ICS)’ndan alynan 17 Ocak 2003 tarihli yazy ile; Süvey? Kanaly Otoritesinin (SCA), önceden uyary yapmaksyzyn palamar botu kurallary uygulamasyny sykyla?tyrdy?y, bunun üzerine ICS tarafyndan, SCA ile irtibata geçilerek, söz konusu uygulamaya göre, kanal kullanycylarynyn operasyonlaryny uyarlayabilmeleri açysyndan uygun bir geçi? periyodu verilmesi için talepte bulunuldu?u, Bunun üzerine; SCA’nyn 1:2003 nolu yeni bir sirküler yayymlayarak, 1995 basymly  mevcut Süvey? Kanaly Seyir Kurallary Madde 20 ye kanaly kullanan gemilerin tam olarak uyabilmeleri için 1 Ocak 2003 ten geçerli olmak üzere 6 aylyk bir süre tanyndy?y, Madde 20 nin bu sürenin bitimi olan 1 Temmuz 2003 te tam olarak yürürlü?e girece?i,   belirtilmektedir. Bilgilerinizi ve gere?ini rica ederiz. Saygylarymyzla Deniz YPEK Genel Sekreter