• Anasayfa
  • |
  • T.D.İ. Tekirdağ Limanı’nın Devri Hk.

T.D.İ. Tekirdağ Limanı’nın Devri Hk.

Sayın Üyemiz,  

İlgi: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Limanlar Dairesi Başkanlığı'nın 02.01.2019 tarih ve 30036 sayılı yazısı.          

İlgi yazı ile; 

01.11.2018 tarih ve 30582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Makamı'nın 31.10.2018 ve 288 sayılı kararı uyarınca Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait Tekirdağ Limanının, 26.12.2018 tarihli "Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Tekirdağ Limanı'nın İşletme Hakkının Verilmesine İlişkin Sözleşme" kapsamında tanzim edilen "Tekirdağ Limanı Fiili Devir Protokolü" ile CEYPORT Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'ne 31.12.2018 tarihinde fiilen devredildiği bildirilmektedir. 

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla                                      

  

 

                                                                                                                Murat TUNCER

 

                                                                                                                Genel Sekreter

 

 

22_131_EK_22.pdf