• Anasayfa
  • |
  • TEAM2020/21 Conference Zoom Link

TEAM2020/21 Conference Zoom Link

Sayın Üyemiz,

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından Odamıza gönderilen 03.12.2021 tarihli Ek'te sunulan e-posta yazısında;

34.Asya-Pasifik Deniz Yapıları Teknik Değişim ve Danışma Toplantısı'nın (TEAM 2020/21 ISTANBUL) 6-8 Aralık 2021 tarihleri arasında istanbul Teknik Üniversitesinde çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, toplantı hakkında başvuru, kayıt, program konularında detaylı bilgiye TEAM 2020/21 websitesi (http://team2020.itu.edu.tr) üzerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

1248_3197_istanbul_teknik_niversitesi_it_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_03122021_tarihli_yaz_ve_eki.pdf