• Anasayfa
  • |
  • TEBD Projesi Oda Akademisi 2022 Programina Davet Hk.

TEBD Projesi Oda Akademisi 2022 Programina Davet Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 26.04.2022 tarihli ekte sunulan yazıda; Avrupa Birliği'nin sağladığı mali destekle, TOBB ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) tarafından yürütülmekte olan "Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu" (TEBD) projesi kapsamında planlanan ikinci "TEBD Oda Akademisi 2022"nin, 30 Mayıs-3 Haziran 2022 tarihlerinde İspanya'nın Cadiz (Jerez) kentinde gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, söz konusu programa, Türkiye'den ve AB üyesi ülkelerden üst ve orta düzey Oda/Borsa yöneticilerinin katılmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, EUROCHAMBRES tarafından, yabancı dil bilgisi, iş deneyimi, oda bünyesindeki görev ve sorumluluklar gibi başvuru formunda yer alan ölçütler göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirme sonucu, "TEBD Oda Akademisi 2022", eğitim programına katılmaya hak kazanacak yaklaşık 40 üst ve orta düzey yöneticinin (20 AB ve 20 Türk Oda/Borsa temsilcisi) ulaşım, konaklama ve yemek giderleri ile her türlü eğitim masrafının proje bütçesinden karşılanacağı, program hakkında detaylı bilginin http://www.tobb.org.tr  ana sayfasında "TOBB Birimleri" başlığı "Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı" linki altında "Genel Bilgilendirme" bölümünde bulunan e-broşürde yer aldığı ve ilgili adayların e-başvuru formunu doldurarak başvurularını 10 Mayıs 2022 tarihine kadar ustarroz@eurochambres.eu  adresine elektronik ortamda iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

357_1920_tebd_projesi_oda_akademisi_2022_programina_davet_hk.pdf