• Anasayfa
  • |
  • Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Yetki Belgesi (TYDGYB) Barkodlu Doğrulama

Tehlikeli Yük Deniz Gözetim Yetki Belgesi (TYDGYB) Barkodlu Doğrulama

T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 03.11.2020. tarih ve 60118 sayılı yazısında ;

E-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetlerle, bürokrasinin azaltılarak işlemlerin basitleştirilmesi, kamu hizmet sunumunun daha kaliteli, hızlı, kolay ve ekonomik bir şekilde, 7/24 esasına göre gerçekleştirilmesi, hizmetlere erişimde eşitlik ve şeffaflık sağlanmasının hedeflendiği,

Bu kapsamda, Bakanlık uhdesinde yürütülen kamu hizmetlerine, internet ve mobil teknolojiler üzerinden hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaşılarak, ilgili kamu kurumlarından alınan verilere ilişkin anlık sorgulamanın yapılabildiği,

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, İdareden yetki almış işletmelerde görevli bulunan tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerine ilişkin gerekli kontrollerin yapılması zorunlu hale getirildiği, tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerinin kimlik kartları yanında olmadan gözetim yapmak üzere kıyı tesisine girişlerine izin verilmediği,

Bu itibarla, kıyı tesisi işleticilerinin tehlikeli yük deniz gözetim yetkililerinin liman sahalarına girişlerinde söz konusu kimlik kartlarının doğruluğunun, https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresi üzerinden veya mobil cihaza yüklenebilen e-Devlet Kapısı'na ait Barkodlu Belge Doğrulama uygulaması vasıtasıyla, karekod okutularak veya barkod numarası ya da TC kimlik numarası ile tespit edilmesini müteakip yalnızca İdareden yetki alan deniz gözetim yetkililerinin kıyı tesisine girerek yetkili oldukları alanda hizmet vermelerinin sağlanması, aksi takdirde meri mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

1234_3042_tehlikeli_y_k_deniz_g_zetim_yetki_belgesi_tydgyb_barkodlu_do_rulama.pdf