TEKNOFEST 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 26.01.2022 tarih ve 869 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bila tarihli yazısına atfen; 30 Ağustos – 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Bakanlık öncülüğünde hayata geçirilen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin Samsun'da düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, festival kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmalarına başvuru için belirlenen son tarihin 28 Şubat 2022 olduğu ifade edilerek, yarışmalara dair Festival Tanıtım Metninin yazı ekinde yer aldığı ve başvuru koşullarına https://teknofest.org/tr/ adresinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

122_1213_t_rkiye_odalar_ve_borsalar_birli_i_taraf_ndan_g_nderilen_26012022_tarihli_yaz_ve_eki.pdf