• Anasayfa
  • |
  • Tercihli Ticaret Düzenlemeleri Bilgilendirme Toplantıları Hk.

Tercihli Ticaret Düzenlemeleri Bilgilendirme Toplantıları Hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan 29.12.2021 tarihli Ek'te sunulan yazıda;

Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemizin mevcut ticaret anlaşmalarına ilişkin özel sektör nezdinde farkındalığın artırılması ve akdedilen ticaret anlaşmalarının ülkemiz ihracatına ve ihracat kapasitesine sağladığı katkının geliştirilmesi amacıyla belirli merkezlerde ziyaretler gerçekleştirileceği ve çevrimiçi toplantıların düzenleneceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu ziyaret ve toplantılara yönelik görüşlerinizin Ek'te iletilen talep formu doldurularak, 6 Ocak 2021 tarihine kadar TOBB'a (ozlem.ozkan@tobb.org.tr) word dosyası olarak iletilmesi hususunu bilgilerinize arz/rica ederim.

11_13_tercihli_ticaret_d_zenlemeleri_bilgilendirme_toplant_lar_hk.pdf