TEŞVIK BELGELERI HK

İlgi yazı ile, 20.07.2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ”Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2006/3 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2007/1 sayılı Tebliğ”in yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Söz konusu yeni Tebliğ ile yapılmış olan değişiklikler aşağıdadır; 1-Sanayi Odalarımız KOBİ’lerin yapacakları asgari 200.00 YTL ile azami 2 milyon YTL. tutarındaki yatırımlar için teşvik belgesi tanzim edilebilecek. 2-Yatırımcının tercihi halinde, imalat ve tarımsal sanayi sektöründe yapılacak sabit yatırım tutarı 8 milyon YTL’yi aşmayan, sanayi odalarının bulunduğu yerlerdeki yatırımlar için, ilgili sanayi odasına müracaat edilebilecektir. 3-Tebliğin 6. maddesi ile, faiz desteği müracaatları, yatırımcı adına protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde kurumca ilgili Müsteşarlığa yapılmaktadır. Buradaki kurumdan kasıt banka ve diğer finansal kuruluşlardır. Dolayısıyla sanayi odalarının teşvik belgelerini verebileceklerse de, faiz desteği müracaatları anılan banka ve diğer finansal kuruluşlarca Hazine Müsteşarlığına başvurularak yapılacaktır.Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığı ile banka ve/veya finansal kuruluşlar arasında hazırlanmakta olan protokol şu an imza aşamasındadır.Tamamlandığında Hazine Müsteşarlığı’nın web sayfasında yer alacaktır. 4-Faiz desteğinin uygulanabileceği alanlar ile süreleri 5. Madde ile değiştirilmiştir; en az bir yıl vadeli krediyle ilgili, ilk 4 yıl için uygulanacak faiz ve kar payının YTL. cinsinden kredilerde 5 puanı, döviz kredilerinde 2 puanı bütçeden karşılanabilecektir. 5-Aynı yatırım projesi için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla banka ve/veya finansal kiralama şirketi talepte bulunamayacaktır. 6-Teşvik belgesi düzenlenebilecek yeni yatırım alanları ayrıca tebliğ ekinde belirtilmiştir.Bunlar arasında; 50 milyon Euro karşılığı sabit yatırım tutarını aşan yeni otomobil üretimi yatırımları, demir çelik yatırımları, hava işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı yatırımları, gemi inşa ve ithali yatırımları, fuar, kongre, sergi ve kültür merkezi yatırımları ve alt yapı yatırımları yer almaktadır. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter , DAĞITIM: Bilgi: -Türk Armatörler Birliği -YK Başkan ve Üyeleri -SS Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop. -YK Yedek Üyeleri -GİSBİR -GESAD -İMEAK DTO Şubeleri -Meslek Komite Başkanları -Tüm Üyelerimiz (WEB sayfası)