• Anasayfa
  • |
  • Tıbbi Sülük Yıllık İhracat Kotasının Tahsisi ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/50)

Tıbbi Sülük Yıllık İhracat Kotasının Tahsisi ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/50)

"Tıbbi Sülük Yıllık İhracat Kotasının Tahsisi ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/50)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 31 Aralık 2021 tarih ve 31706 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğ, tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının tahsisi ve kullandırılması amacıyla yapılan iş ve işlemler ile tıbbi sülüğün ihracatına yönelik CITES Belgesi düzenlenmesine ilişkin uygulamalarını kapsamaktadır.

Söz konusu Tebliğde; Tıbbi sülük  ihracat kota miktarı,  başvuru esası, ihracat kotası müracaatlarında istenen belgeler, doğadan toplanan tıbbi sülük ihracat kotasının dağıtımı, tahsis edilen kotanın kullanım esasları, CITES Belgesi başvurusu ve tahsis edilen kotanın iptaline ilişkin hususlar yer almaktadır.

Ayrıca, söz konusu Tebliğin yayımı ile 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2021 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/38) yürürlükten kaldırılmıştır.

"Tıbbi Sülük Yıllık İhracat Kotasının Tahsisi ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/50" tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

1338_3423_t_bbi_s_l_k_y_ll_k_ihracat_kotas_n_n_tahsisi_ve_c_tes_belgesi_d_zenlenmesi_hakk_nda_tebli_no_2021_50_.pdf