• Anasayfa
  • |
  • TÜBİTAK 1501-Sanayi Ar-Ge ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programları 2022 Yılı 2. Çağrıları Hk.

TÜBİTAK 1501-Sanayi Ar-Ge ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programları 2022 Yılı 2. Çağrıları Hk.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) resmi internet sitesinden 21.06.2022 tarihinde yayımlanan duyuruda;

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen, "1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı" ve "1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı" kapsamında her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki çağrı döneminin gerçekleştirildiği,

Bu bağlamda; TEYDEB tarafından yürütülen "1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı" ve "1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı" kapsamında yer alan 2022 yılı 2'nci dönem başvurularının 04.07.2022 tarihinde açılmış olduğu ifade edilerek, destek programları başvuru işlemlerine ilişkin kuruluş bazlı ön kayıt başvurularının internet adresi üzerinden (https://eteydeb.tubitak.gov.tr) 29.08.2022 tarihine kadar yapılabileceği ve çağrı kapanış tarihinin 09.09.2022 olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

563_2561_t_bitak_1501_sanayi_ar_ge_ve_1507_kobi_ar_ge_ba_lang_destek_programlar_2022_y_l_2_a_r_lar_hk.pdf