• Anasayfa
  • |
  • TUGS’A TESCIL EDILECEKÖZEL MAKSATLI / ÖZEL YAPILI GEMILER LISTESI

TUGS’A TESCIL EDILECEKÖZEL MAKSATLI / ÖZEL YAPILI GEMILER LISTESI

Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile, Odamızın 15.01.2005 tarih ve 175 sayı, 27 sirküler no.lu yazısı ile de Web sitemizde duyurulan; Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt olabilecek 300 GRT’dan büyük Özel Maksatlı / Özel Yapılı gemilerin listesinin; 07.01.2005 tarih ve 73 sayılı Müsteşarlık Olur’u ile yürürlüğe girdiği, Ancak söz konusu listenin sektörün ihtiyaç, talepleri ve AB’ye uyumlu gemi cinsleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğu, bu kapsamda Denizcilik Müsteşarlığı’nca yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu listenin yeniden düzenlenerek isminin “Türk Uluslararası Gemi Siciline Tescil Edilecek Özel Maksatlı / Özel Yapılı Gemiler Listesi” olarak değiştirilerek, Müsteşarlık Makamının 13.07.2007 tarih ve 23064 sayılı Oluru ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Yeni listede, eski listeye göre Ro-Ro gemileri Atık Gemileri gibi gemiler AB’ye uyumlu olarak çeşitli kategorilere ayrılmış, ayrıca bazı gemi tiplerinin isimleri değiştirilerek bazı gemi tiplerinin de ilave edilmiş olduğu (daha önceki listede römorkör yokken 4 sınıfa ayrılan Römorkörlerden, Açık Deniz Römorkörünün listeye dahil edilmesi gibi) görülmektedir. Söz konusu “Türk Uluslararası Gemi Siciline Tescil Edilecek Özel Maksatlı / Özel Yapılı Gemiler Listesi” İlgi yazı Ek’inde alınmak suretiyle Ek’te sunulmaktadır. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: TUGS’a Tescil Edilecek Özel Maksatlı/ Özel Yapılı Gemiler Listesi (1 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Meclis Üyeleri - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koo - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneğ - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S/S İstanbul Batı Yakası Kum Üretim ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Koster Armatörleri Derneği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği