• Anasayfa
  • |
  • TURIST GEMILERINE İLIŞKIN UYGULAMA HK.

TURIST GEMILERINE İLIŞKIN UYGULAMA HK.

Tarih: 21.07.2004 Konu: Turist Gemilerine İlişkin Uygulama Hk. İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 13.07.2004 tarih ve 4449 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Turist Gemilerine yönelik olarak, sağlık rüsumlarında yapılan indirimlerden faydalanılabilmesi için, Odamızca yazılan 15.03.2004 tarih ve 1005 sayılı yazıda; Türkiye limanlarına gelen ve limanlarımız ile Ege adaları arasında yolcu taşımacılığı yapan gemilerin belgelerinde, geminin tipine bağlı olarak “Passenger Ship”, “Passenger Ro-Ro” ve “Passenger-Ferry” ibareleri bulunduğu, uygulamada “turist gemisi” veya “turistik amaçlı gemi” ibaresi bulunmadığı ancak, bu gemilerin yolcu olarak turist taşıdığı, limanlarımıza ve ülkemize büyük miktarda döviz girdisi kazandırdığı ifade edilerek, belgelerinde “Passenger Ship”, “Passenger Ro-Ro” ve “Passenger-Ferry” yazan yolcu gemilerinin turist gemisi olarak kabul edilmeleri talep edilmiş ve Müsteşarlıkça Odamızın bu yazısına cevaben yazılan 24.03.2004 tarih ve 1572 sayılı yazı ile Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerini bu doğrultuda talimatlandırarak, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Odamıza bilgi verilmişti. Ekte de yer alan ilgi yazı ile, Denizcilik Müsteşarlığı’nın 24.03.2004 tarih ve 1572 sayılı yazılarının iptal edildiği bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. EK: İlgi Yazı (2 Sayfa) DAĞITIM BİLGİ - Tüm Donatanlar (WEB Sayfasında) - Sn. Gündüz KAPTANOĞLU - Türk Armatörler Birliği DTO Konsey Başkanı - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği - Sn. Eşref CERRAHOĞLU - MARLİM Denizcilik Sektörü Kurulu Bşk. - DTO Şubeleri - Meclis Başkan ve Vekilleri - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - Başkan Danışmanları - DTO Meslek Komiteleri Başkanları T.C. BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü SAYI : B.02.1.DNM/0.06.02.SGD-14/ ANKARA KONU : Turist gemilerine ilişkin uygulama 13.07.04 004449 İLGİ : a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 01.03.2004 tarih ve B.10.1.HSS.0.12.00.01-52-723 sayılı yazısı. b) İMEAK Deniz Ticaret Odasının 15.03.2004 tarih ve 1005 sayılı yazısı. c) 24.03.2004 tarih ve 1572 sayılı yazımız. d) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne muhatap 29.06.2004 tarih ve 3998 sayılı yazımız. e) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 01.03.2004 tarih ve B.10.1.HSS.0.12.00.04-226-3072 sayılı yazısı. İlgi (a) yazı ile 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 3 üncü maddesinin i