• Anasayfa
  • |
  • Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu 2022/1

Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu 2022/1

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'den Odamıza gönderilen 03.08.2022 tarih ve  7818 sayılı yazıda özetle;

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 25.07.2022 tarihli ve 2726239 sayılı "Turizm  Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2022/1" konulu yazısına atfen, "Turizmi Teşvik Kanunu" ile "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapmak amacıyla yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek kamu taşınmazlarına ilişkin olarak hazırlanan "Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Duyurusu 2022/1" in (Türkçe - İngilizce) Kültür ve Turizm Bakanlığının

resmi internet sayfasında (https://www.ktb.gov.tr) "Duyurular" kısmında yayımlandığı ifade edilerek, söz konusu duyuruda turizm yatırım başvurularının 19.08.2022 tarihinde sona ereceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

561_2552_turizm_yat_r_mc_lar_na_kamu_ta_nmaz_tahsis_duyurusu_2022_1.pdf