• Anasayfa
  • |
  • Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Uygulanması

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Uygulanması

"Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci Maddesinin Uygulanması İle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2021/59) " Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2021 tarih ve 31705 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğ'in 15.Maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak; 2022 yılı için tütün ve alkollü içkilerin satışına ve sunumuna uygulanacak satış belgesi ve süre uzatım işlemi bedelleri;

a) Toptan satış belgeleri:925,00-TL (Onikibindokuzyüzyirmibeş Türk Lirası),

b) Perakende satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 665,00-TL (Altıyüzaltmışbeş Türk Lirası),

2) İlçe merkezlerinde 440,00-TL (Dörtyüzkırk Türk Lirası),

3) Diğer mahallerde 160,00-TL (Yüzaltmış Türk Lirası),

c) Açık alkollü içki satış belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 2.775,00-TL (İkibinyediyüzyetmişbeş Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 1.065,00-TL (Binaltmışbeş Türk Lirası),

ç) Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri:

1) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 6.750,00-TL (Altıbinyediyüzelli Türk Lirası),

2) Diğer mahallerde 6.200,00-TL (Altıbinikiyüz Türk Lirası).

şeklinde belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat/Turizm bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir. 

Bilgilerinize arz ve rica ederim.

1341_3427_t_t_n_mamulleri_ve_alkoll_i_kilerin_sat_na_ve_sunumuna_ili_kin_usul_ve_esaslar_hakk_nda_y_netmeli_in_uygulanmas_.pdf