• Anasayfa
  • |
  • Ufuk Avrupa Misyonları Kurul Üyeliği Niyet Beyanı

Ufuk Avrupa Misyonları Kurul Üyeliği Niyet Beyanı

Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Odamıza gönderilen 27.01.2022 tarih ve 119652 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

Dışişleri Bakanlığının bila tarihli yazısına atfen; günümüzde yaşanan önemli küresel sorunların 2030 yılına kadar çözülebilmesi amacıyla Ufuk Avrupa Programı kapsamında belirlenen beş öncelikli alanda "Misyon" adı verilen yapıların oluşturulduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla; toprak sağlığı ve gıda, iklim değişikliğine uyum, kansere çözüm bulunması, en az 100 şehrin iklim zararsız (nötr) hale getirilmesi ile okyanus ve suların temizliğine yönelik hedefler içeren Misyonlarla ilgili Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Niyet Beyanı (Ek-1) çağrısı çerçevesinde, her bir Misyon için belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla alanında uzman kişilerin yer aldığı danışma kurullarının oluşturulmasının planlandığı ifade edilmekte olup açılan çağrı kapsamında, her kurul için 15 üye olmak üzere toplamda 75 üyenin seçileceği belirtilmektedir.

Söz konusu çağrıya başvuru yapmak isteyen Üyelerimizin, Ek-2'de belirtilen Başvuru Belgesi'ni doldurmaları ve 2 Şubat 2022 Çarşamba gününe kadar (TSİ 15.00) EUSurvey - Survey (europa.eu) internet sitesi üzerinden kayıt oluşturarak, belgelerini yüklemeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

83_293_ula_t_rma_ve_altyap_bakanl_taraf_ndan_odam_za_g_nderilen_27012022_tarihli_yaz_ve_eki.pdf